Να κάνω ιδιαίτερο μάθημα μέσω διαδικτύου;

Ερώτηση 1: Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του ιδιαίτερου διαδικτυακού μαθήματος;

  • Η εξοικονόμηση χρόνου για τον καθηγητή και τον μαθητή οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα ευρισκόμενοι στον προσωπικό  χώρο εργασίας τους.

  • Η αυθημερόν επίλυση αποριών γιατί με το ιδιαίτερο μάθημα μέσω διαδικτύου δίνετε η δυνατότητα στον καθηγητή και στον μαθητή να επικοινωνούν και εκτός προγραμματισμένων ωρών χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη συνάντηση.

  • Δεν διαφέρει από το ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι γιατί και στο διαδικτυακό ιδιαίτερο μάθημα ό καθηγητής και ο μαθητής έχουν ακουστική και οπτική επαφή ενώ χρησιμοποιούν κοινό πίνακα ή τετράδιο.

  •  Μπορεί να αποθηκευθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μορφή video ή κειμένου γιατί είναι δυνατή η βιντεοσκόπησή του και η αποθήκευση του γραπτού υλικού.

Ερώτηση 2: Είναι το διαδικτυακό μάθημα το ίδιο αποδοτικό με το κλασσικό ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι;

Το διαδικτυακό ιδιαίτερο μάθημα στο σπίτι είναι εξίσου αποδοτικό με το ιδιαίτερο μάθημα όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Αυτό συμβαίνει γιατί και στο μάθημα μέσω διαδικτύου πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις για το δάσκαλο και το μαθητή όπως είναι η ζωντανή αλληλεπίδραση μέσω εικόνας και ήχου και η ταυτόχρονη χρήση πίνακα-τετραδίου και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Να τονίσουμε ότι μέσω του διαδικτύου είναι ευκολότερες, χωρίς τα κόστη των καθυστερήσεων και των μετακινήσεων, ακόμα και συναντήσεις εκτός του τακτικού προγράμματος που θα κριθούν αναγκαίες εξαιτίας κάποιας απορίας ή διαγωνίσματος-τεστ που προκύπτει.

Ερώτηση 3: Ποια εργαλεία είναι απαραίτητα για τα διαδικτυακά ιδιαίτερα μαθήματα;

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με έναν υπολογιστή, κάμερα, μικρόφωνο και φυσικά πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι μέσω απλής γραμμής internet.

 

Αν είστε επισκέπτης και θέλετε βοήθεια για να βρείτε καθηγητή που να κάνει αποδοτικό διαδικτυακό μάθημα πατήστε εδώ

Αν είστε καθηγητής και θέλετε να μάθετε τρόπους αποδοτικού διαδικτυακού ιδιαίτερου μαθήματος πατήστε εδώ