Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Για να παρέχονται από τον ιστότοπο στους χρήστες οι κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες ζητάμε από τους οικοδιδασκάλους συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ταυτοποιούν όπως το ονοματεπώνυμο, το email, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση κατοικίας.

Από αυτές τις πληροφορίες προβάλλονται στους ενδιαφερόμενους χρήστες το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται στον διαχειριστή μέσω του ιστοτόπου παραμένει αυστηρά εμπιστευτική και ασφαλής προκειμένου να διασφαλίζεται το ιδιωτικό απόρρητο.

Για οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.